Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Gang Thép

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Gang Thép

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Gang Thép

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Gang Thép nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kỹ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề kiểm tra một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Gang Thép

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Gang Thép. Mời các bạn tham khảo:

Phần I. Trắc nghiệm(4đ)
1.
Độ điện li của dung dịch CH3COOH 0.1M (1) ; CH3COOH 0.001M (2) và HCl
0.1M (3) được xếp theo chiều tăng dần của dãy sau:
A) (1) , (3), (2) B. (1) , (2), (3) C.(2) ,(1),(3) D. (3) ,(2),(1)
2. Tính nông độ mol/lit của ion CH3COO- trong dung dịch CH3COOH 1.2M. Biết độ điện li α của axit là 1.4%
A.)0.014M B. 0.0168M C. 0.012M D. 0.14M
3. Dung dịch A có pH <7 và tạo kết tủa khi tác dụng với dd Ba(NO3)2. Chất A là:
A. Na2SO4 B. H2SO4 C. HCl D. Ca(OH)2
4.Dung dịch x có chứa a mol Ca2+, b mol K+ , c mol Clˉ, d mol NO3ˉ . Biểu thức nào dưới đây dúng:
A: a+b =c+d B: 2a+ 2b=c+d C: 2a +b = c+d D: a +2b =2c +d
5. Những cặp chất nào sau đây tồn tại trong cùng 1 dung dịch:
A. KOH và HCl B. HCl và AgNO3 C. NaHCO3 và KOH D,KCl và NaNO3
6. 3 dung dịch có cùng nồng độ mol/lit: Ba(OH)2 (1), NH3 (2), NaOH (3). pH của dung dịch được xếp theo chiều tăng dần là:
A) (1) <(3)< (2) B. (1) < (2)< (3) C.(2) <(1)<(3) D. (2)< (3)<(1)
7. Trong số các dung dịch có nồng độ mol sau đây, dung dịch nào có độ dẫn điện nhỏ nhất:
A. H3PO4 B. CH3COOH C. NaCl D. CH3COONa

Hi vọng, bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Gang Thép này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản