Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Hàm Thuận Nam

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Hàm Thuận Nam

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Hàm Thuận Nam

Tăng cường làm thật nhiều dạng đề thi khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Hàm Thuận Nam. Nhanh tay download miễn phí các bạn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Hàm Thuận Nam

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Hàm Thuận Nam dưới đây:

Câu 1: Dãy chất hoặc ion nào sau đây đều lưỡng tính
A. HCO3-, Zn(OH)2 B. Zn(OH)2, HPO32-
C. Al(OH)3, HSO4- D. H2O, SO32-
Câu 2: Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li
A. dd CaCl2, dd Glucozơ B. dd HClO3, dd rượu etylic
C. dd H2SO4, dd CH3COONa D. Benzen, khí SO2
Câu 3: Giá trị Ka của 1 axit phụ thuộc vào
A. nồng độ B. áp suất C. nhiệt độ D. cả A,B,C
Câu 4: Ion nào là axit theo thuyết Bronstet :
A. CO32- B. NH4+ C. CH3COO- D. Ag+
Câu 5: Cho các dung dịch sau: NH4Cl(1), NH3(2), H2SO4(3), NaCl(4), ZnSO4(5), CH3COONa(6), Fe(NO3)2(7), K2CO3(8). Các dung dịch có giá trị pH < 7 là
A. 2, 4, 6, 8 B. 1, 3, 6, 8 C. 1, 3, 5, 7 D. 2, 4, 5, 7

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Hàm Thuận Nam để xem.
Đồng bộ tài khoản