Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Trại Cau

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
21
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Trại Cau

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Trại Cau

Với bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Trại Cau bạn sẽ không còn phải lo lắng về tài liệu ôn thi cũng như định hướng ôn tập nữa. Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng bạn trong các kỳ thi cũng như giúp bạn có tài liệu chất lượng ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp đến.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Trại Cau

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Trại Cau dưới đây:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng trong số các câu sau:
A. axit mà một phân tử phân li nhiều H+ là axit nhiều nấc.
B. axit mà phân tử có bao nhiêu nguyên tử H thì phân li ra bấy nhiêu H+.
C. H3PO4 là axit ba nấc .
D. A và C đúng.
Câu 2: Dãy nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh ?
A. KOH, H2SO3, K3PO4, HCl
B. NH4NO3, NaHSO4, Ba(OH)2 ,HClO3
C. H2SO4, Ba(NO3)2,H2O,NaOH
D. Mg(OH)2 , NH4Cl, CsOH, H2O
Câu 3: Cho các chất: KHS, CH3COOH, HMnO4, NH4NO3, Zn(OH)2 , Sn(OH)2. Theo Arêniut thì phát biểu nào sau đây sai ?
A. Bazơ là: CH3COOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2
B. Axit là: CH3COOH, HMnO4
C. Hiđroxit lưỡng tính là: Zn(OH)2, Sn(OH)2
D. Muối là: KHS, NH4NO3
Câu 4: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?
A. Chỉ có 1 và 2
B. Chỉ có 2 và 3
C. Chỉ có 1 và 4
D. Cả 4 phản ứng trên
Câu 5: Trộn 200ml dung dịch HCl 0,1M với 300ml dung dịch NaOH 0,05M, thu được dung dịch có pH bằng bao nhiêu?
A. 12
B. 1
C. 2
D. 9

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học đề số 1 trường THPT Trại Cau để xem.
Đồng bộ tài khoản