Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Nguyễn Việt Hồng

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Nguyễn Việt Hồng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Nguyễn Việt Hồng

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Nguyễn Việt Hồng . Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề kiểm tra để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Nguyễn Việt Hồng

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Nguyễn Việt Hồng dưới đây:

Câu 1: Isopren tác dụng với Br2(tỷ lệ 1:1) cho tối đa số sản phẩm hữu cơ là :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,006 mol hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon đồng dẳng lien tiếp thu được 0,88g CO2 và 0,448 lít (đktc) hơi H2O. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là:
A. C2H2 & C3H4 B. C2H4 & C3H6 C. C3H6 & C4H8 D. C3H8 & C4H10
Câu 3: Cho các phản ứng sau:
1/ C2H4 + Br2 -> C2H4Br2
2/ C2H2 + H2O -> CH3CHO
3/ 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O -> 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH
4/ C2H2 + HCl -> CH2=CH-Cl
5/ C4H6 + 11/2O2 -> 4CO2 + 3H2O
Các phản ứng thuộc loại phản ứng cộng gồm:
A. 1,2,3,4 B. 1,2,3,5 C. 1,2,4 D. 1,2,4,5
Câu 4: Cho 2 gam một đồng đẳng X của Axetilen tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 7,35 gam kết tủa vàng. Tên của X là:
A. B. Pen-1-in C. Propin D. But-1-in metylpropin
Câu 5: Đốt cháy một hidro cacbon X ta thu được = 2 . Vậy X có thể số mol H2O là :
A. C4H4 B. CnHn (n: chẵn) 
C. C2H2 D. C3H4

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Nguyễn Việt Hồng để xem.
Đồng bộ tài khoản