Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 4 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 4 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 4 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 4 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Chúng tôi đã chọn lọc những đề kiểm tra tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, bộ đề kiểm tra này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 4 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 4 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1. Cho các phản ứng sau:
(a) FeS + 2HCl FeCl2 + H2S
(b) Na2S + 2HCl 2NaCl + H2S
(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl
(d) KHSO4 + KHS K2SO4 + H2S
(e) BaS + H2SO4 (loãng) BaSO4 + H2S
Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ H2S là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 2. Cho các dd NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl, H2SO4. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt được các dd trên:
A. Quỳ tím B. HCl C. BaCl2 D. NaOH
Câu 3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 50 ml dung dịch A có chứa các ion: Na+ (0,2 mol), SO42- (x mol), NO3- (y mol) thấy tạo thành 11,65 gam kết tủa . Nồng độ mol/l của ion NO3- trong dung dịch A là
A. 2 B. 3 C. 1 D. 1,5
Câu 4. Cho các dung dịch NaHSO4, CH3COONa, FeCl3, CuCl2, K2CO3, (NH4)2SO4, Ba(NO3)2. Số dung dịch có môi trường axit (pH< 7) là:
A. 3 B. 4 C. 6 D. 5
Câu 5. Có 4 ống nghiệm được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3. Biết rằng:
- Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 3 tác dụng được với nhau sinh ra chất khí;
- Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng được với nhau.
Dung dịch trong các ống nghiệm 1, 2, 3, 4 lần lượt là:
A. ZnCl2, Na2CO3, HI, AgNO3. B. AgNO3, Na2CO3, HI, ZnCl2.
C. AgNO3, HI, Na2CO3, ZnCl2. D. ZnCl2, HI, Na2CO3, AgNO3.
Câu 6. Muối nào bị phân huỷ tạo dung dịch có muôi trường pH > 7:
A. KCl B. Na2S C. NH4Cl D. NaNO3

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 4 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng!
Đồng bộ tài khoản