Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học mã đề 132 năm học 2012-2013 trường THPT Chu Văn An

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học mã đề 132 năm học 2012-2013 trường THPT Chu Văn An

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học mã đề 132 năm học 2012-2013 trường THPT Chu Văn An

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức đã học mà không phải mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tài liệu tham khảo. Thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học mã đề 132 năm học 2012-2013 trường THPT Chu Văn An. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo trong kỳ kiểm tra sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học mã đề 132 năm học 2012-2013 trường THPT Chu Văn An

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học mã đề 132 năm học 2012-2013 trường THPT Chu Văn An dưới đây:

Câu 1: Trộn 250 ml dung dịch gồm HCl và H2SO4 có pH = 2 vào 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 thấy có 0,1165 gam kết tủa. pH của dung dịch sau phản ứng là (Ba =137, S = 32, O = 16)
A. 10,89 B. 11,50 C. 12,65 D. 13,02
Câu 2: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
Câu 3: Có V lít dd chứa 2 axit HCl a M và H2SO4 b M. Cần có x lít dd chứa 2 bazơ NaOH c M và Ba(OH)2 d M để trung hoà vừa đủ dd 2 axit trên. Biểu thức tính x theo V, a, b, c, d là V.(2a+b) V.(2c+d) V.(a+2b) V.(c+2d)
A. 2c+d B. 2a+b C. c+2d D. a+2b
Câu 4: Theo Bronsted, dãy các chất và ion nào sau đây toàn là các chất trung tính
A. HSO4-, Na+, NH4+, ClO4- B. Na+, Cl-, SO42-, NO3-
C. CO32-, Cl-, SO42-, ClO- D. NO2-, HCO3-, NO3-, ClO4-
Câu 5: Theo Bronsted, có bao nhiêu ion trong số các ion sau đây là bazơ: Na +, CO32-, Cl-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2-
A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 6: Muối Y khi tác dụng với dung dịch HCl cho khí thoát ra, khi tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa. Muối Y là
A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. Mg(HCO3)2 D. MgSO4
Câu 7: Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là
A. Al3+, NH4+, Br-, OH- B. Mg2+, K+, SO42-, PO43-
C. H+, Fe3+, NO3-, SO42- D. Ag+, Na+, NO3-, Cl-

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học mã đề 132 năm học 2012-2013 trường THPT Chu Văn An để xem.
Đồng bộ tài khoản