Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 132 trường THPT Chu Văn An

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 132 trường THPT Chu Văn An

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 132 trường THPT Chu Văn An

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 132 trường THPT Chu Văn An . Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề kiểm tra để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 132 trường THPT Chu Văn An

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 132 trường THPT Chu Văn An này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Trộn 250 ml dung dịch gồm HCl và H2SO4 có pH = 2 vào 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 thấy có 0,1165 gam kết tủa. pH của dung dịch sau phản ứng là (Ba = 137, S = 32, O = 16)
A. 10,89 B. 11,50 C. 12,65 D. 13,02
Câu 2: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2,  CH3COONH4. Số chất điện li là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
Câu 3: Có V lít dd chứa 2 axit HCl a M và H2SO4 b M. Cần có x lít dd chứa 2 baz NaOH c M và Ba(OH)2 d M để trung hoà vừa đủ dd 2 axit trên. Biểu thức tính x theo V, a, b, c, d là
V.(2a+b) V.(2c+d) V.(a+2b) V.(c+2d)
A. 2c+d B. 2a+b C. c+2d D. a+2b
Câu 4: Theo Bronsted, dãy các chất và ion nào sau đây toàn là các chất trung tính
A. HSO4-, Na+, NH4+, ClO4- B. Na+, Cl-, SO42-, NO3-
C. CO32-, Cl-, SO42-, ClO- D. NO2-, HCO3-, NO3-, ClO4-
Câu 5: Theo Bronsted, có bao nhiêu ion trong số các ion sau đây là bazơ: Na+, CO32-, Cl-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2-
A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 6: Muối Y khi tác dụng với dung dịch HCl cho khí thoát ra, khi tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa. Muối Y là
A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. Mg(HCO3)2 D. MgSO4
Câu 7: Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là
A. Al3+, NH4+, Br-, OH- B. Mg2+, K+, SO42-, PO43-
C. H+, Fe3+, NO3-, SO42- D. Ag+, Na+, NO3-, Cl-

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 132 trường THPT Chu Văn An hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản