Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 176 trường THPT Gia Viễn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 176 trường THPT Gia Viễn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 176 trường THPT Gia Viễn

Ôn tập với bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 176 trường THPT Gia Viễn, giúp các em làm quen với cấu trúc đề kiểm tra, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một số dạng đề chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kỹ năng giải đề. Ngoài ra, bộ đề kiểm tra này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 176 trường THPT Gia Viễn

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 176 trường THPT Gia Viễn:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Bôi đen vào các ô tròn dưới đây tương ứng với các đáp án sao cho phù hợp.
Câu 1. Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học ?
A. 2-clo-but-1-en. B. 2,3- đimetylpent-2-en.
C. 2,3- điclobut-2-en. D. 2-metylbut-2-en.
Câu 2. Anken X có công thức cấu tạo: CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3. Tên của X là
A. 3-metylpent-3-en. B. 2-etylbut-2-en.
C. 3-metylpent-2-en. D. isohexan.
Câu 3. Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4  C2H2  C2H3Cl  PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)
A. 286,7. B. 448,0. C. 358,4. D. 224,0.
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:
A. 2-metylbutan. B. 2-metylpropan C. etan. D. 2,2-đimetylpropan.
Câu 5. Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là:
A. butan. B. 2,3-đimetylbutan. C. 3-metylpentan. D. 2-metylpropan.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 176 trường THPT Gia Viễn bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản