Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 209 trường THPT Gio Linh

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 209 trường THPT Gio Linh

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 209 trường THPT Gio Linh

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 209 trường THPT Gio Linh để biết khả năng hiện tại của mình cho kỳ kiểm tra sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn và giải trên từng đề kiểm tra có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề kiểm tra, từ đó nâng cao kỹ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib.VN của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 209 trường THPT Gio Linh

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 209 trường THPT Gio Linh được trích từ tài liệu:

Câu 1: X là hỗn hợp C4H8 và O2 (tỉ lệ mol tương ứng 1:10). Đốt cháy hoàn toàn X được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua bình H2SO4 đặc dư được hỗn Z. Tỉ khối của Z so với hiđro là
A. 19. B. 21. C. 18. D. 20.
Câu 2: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?
A. CH3-CH2-CH2-CH2Br. B. CH3-CH2-CHBr-CH3.
C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br . D. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.
Câu 3: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là
A. CH3CHBrCH=CH2. B. CH3CH=CHCH2Br.
C. CH3CH=CBrCH3. D. CH2BrCH2CH=CH2.
Câu 4: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm
A. CH2=CH2 và CH2=CHCH2CH3. B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.
C. CH2=CHCH3.và CH2=CHCH2CH3. D. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.
Câu 5: Hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 có dA/H2 = 5,8. Dẫn A (đktc) qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được hỗn hợp B. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A và dB/H2 là
A. 40% H2; 60% C2H2; 29. B. 60% H2; 40% C2H2 ; 29.
C. 40% H2; 60% C2H2 ; 14,5. D. 60% H2; 40% C2H2 ; 14,5.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 209 trường THPT Gio Linh bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản