Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 261 trường THPT Bình Phú

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
15
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 261 trường THPT Bình Phú

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 261 trường THPT Bình Phú

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 261 trường THPT Bình Phú. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc dạng đề kiểm tra. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 261 trường THPT Bình Phú

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 261 trường THPT Bình Phú:

Câu 1. Cho 5 lọ mất nhãn chứa riêng biệt các dung dịch Ca(NO3)2, NaOH, HNO3, (NH4)2SO4, K2CO3. Để nhận biết được cả 5 lọ chỉ cần dùng hoá chất nào sau đây làm thuốc thử ?
A.H2SO4 B.Ba(OH)2 C.BaCl2 D.Quỳ tím
Câu 2. Phản ứng giữa FeO với HNO3 tạo ra khí NO. Tổng các hệ số trong phương trình phản ứng oxi hoá khử này bằng :
A.16 B.20 C.12 D.22
Câu 3. Hiệu suất của phản ứng: N2 + 3H2 2NH3 , ∆H < 0 sẽ tăng nếu:
A.Giảm nhiệt độ và tăng áp suất. B.Tăng nhiệt độ và tăng áp suất.
C.Giảm nhiệt độ và giảm áp suất D.Giảm áp suất và tăng nhiệt độ.
Câu 4. Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp Zn và ZnO trong dung dịch HNO 3 thu được dung dịch X có chứa 8 gam NH4NO3 và 132,3 gam Zn(NO3)2. Giá trị của a là:
A.50,3 g B.75,45 g C.56,58 g D.37,725 g
Câu 5. Cho ptpứ: 2NH3 + 3Cl2 6HCl + N2. Kết luận nào dưới đây là đúng?
A.NH3 là chất oxi hóa B.Cl2 là chất khử
C.NH3 là chất khử D.Cl2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa
Câu 6. Chọn công thức đúng của apatit:
A.CaP2O7 B.3Ca3(PO4)2.CaF2 C.Ca3(PO4)2 D.Ca(PO4)2

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 261 trường THPT Bình Phú bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản