Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 295 trường THPT Bình Phú

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
12
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 295 trường THPT Bình Phú

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 295 trường THPT Bình Phú

Thư viện eLib xin gửi đến các em học sinh bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 295 trường THPT Bình Phú. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 295 trường THPT Bình Phú

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 295 trường THPT Bình Phú. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1. Cho ptpứ: 2NH3 + 3Cl2 ->6HCl + N2. Kết luận nào dưới đây là đúng?
A.Cl2 là chất khử B.Cl2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa
C.NH3 là chất oxi hóa D.NH3 là chất khử
Câu 2. Trong một bình kín chứa 10 mol nitơ và 10 mol hiđro ở nhiệt độ 0 0C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac. Đưa nhiệt độ bình về 0 0C. Tính áp suất trong bình phản ứng biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng:
A.9atm B.10atm C.8,5atm D.8atm
Câu 3. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp khí thu được sau phản ứng có thể tích là 16,4 lít (đktc). Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là:
A.20% B.80% C.50% D.30%
Câu 4. Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp Zn và ZnO trong dung dịch HNO 3 thu được dung dịch X có chứa 8 gam NH4NO3 và 132,3 gam Zn(NO3)2. Giá trị của a là:
A.75,45 g B.50,3 g C.56,58 g D.37,725 g
Câu 5. Cho 5 lọ mất nhãn chứa riêng biệt các dung dịch Ca(NO3)2, NaOH, HNO3, (NH4)2SO4, K2CO3. Để nhận biết được cả 5 lọ chỉ cần dùng hoá chất nào sau đây làm thuốc thử ?
A.BaCl2 B.Ba(OH)2 C.H2SO4 D.Quỳ tím
Câu 6. Chọn dãy muối nitrat khi nhiệt phân đều cho sản phẩm có oxit kim loại:
A. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, NaNO3 B. Cu(NO3)2, Ni(NO3)2, KNO3
C.Hg(NO3)2, Ag NO3, KNO3 D.Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Mg(NO3)2

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 295 trường THPT Bình Phú bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản