Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 352 trường THPT An Dương

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
15
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 352 trường THPT An Dương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 352 trường THPT An Dương

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 352 trường THPT An Dương. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc dạng đề kiểm tra. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 352 trường THPT An Dương

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 352 trường THPT An Dương dưới đây:

Câu 1: Chất nào sau đây được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT?
A. Xilen. B. Toluen. C. Benzen. D. Stiren.
Câu 2: Anken nào sau đây có đồng phân hình học
A. pent-1-en. B. 3-metylbut-1-en.
C. pent-2-en. D. 2-metylbut-2-en.
Câu 3: Có thể phân biệt ba chất sau: benzen (C6H6), stiren (C6H5-CH=CH2), toluen (C6H5-CH3) bằng dung dịch
A. brom trong nước. B. brom trong CCl4.
C. kali pemanganat. D. axit nitric đặc.
Câu 4: Dẫn hỗn hợp 3,36 lít (đktc) olefin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng qua dung dịch nước brom dư, thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 7,35 gam. Công thức phân tử của hai olefin là (Cho C = 12, H = 1, O = 16)
A. C2H4 và C3H6. B. C2H4 và C4H8. C. C3H6 và C4H8. D. C4H8 và C5H10.
Câu 5: Để phân biệt khí SO2 và khí C2H4, có thể dùng
A. dung dịch brom trong CCl4. B. dung dịch KMnO4.
C. dung dịch brom. D. tất cả đều đúng.
Câu 6: Khi đốt cháy một hiđrocacbon X, thu được 0,108 gam nước và 0,396 gam CO2. Công thức đơn giản của X là (Cho C = 12, H = 1, O = 16)
A. C2H3. B. C3H4. C. C4H6. D. C5H8.
Câu 7: Số đồng phân anken có công thức phân tử C5H10 mà nối đôi C=C giữa mạch là
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 352 trường THPT An Dương để xem.
Đồng bộ tài khoản