Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 569 trường THPT An Dương

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
14
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 569 trường THPT An Dương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 569 trường THPT An Dương

Học đi đôi với hành, việc học các kiến thức căn bản không thể tách rời với việc kiểm tra lại kiến thức, luyện tập để ghi nhớ và rèn kỹ năng vận dụng thông qua các đề kiểm tra phù hợp. Đó là lí do Thư viện eLib cung cấp cho các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 569 trường THPT An Dương như một tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 569 trường THPT An Dương

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 569 trường THPT An Dương. Mời các bạn tham khảo:

Câu 1: Để nhận biết 3 khí đựng trong 3 ống nghiệm mất nhãn: C 2H6, C2H4, C2H2, người ta dùng các hoá chất
A. dung dịch AgNO3/NH3 và dung dịch Br2. B. dung dịch HCl và dung dịch Br2.
C. dung dịch Br2. D. dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 2: Hiđrocacbon có tên olefin là
A. Aren. B. Ankan. C. Anken. D. Ankin.
Câu 3: Khi cho anken CH3-CH2-CH=CH2 tác dụng với H2O, có H2SO4 loãng làm xúc tác, sau phản ứng thu được
A. 3 sản phẩm. B. 2 sản phẩm.
C. không xảy ra phản ứng. D. 1 sản phẩm.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một ankađien, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của ankađien là
A. C4H6. B. C5H8. C. C4H8. D. C3H4.
Câu 5: Anken CH3-C(CH3)=CH-CH3 có tên là
A. 3-metylbut-2-en. B. 2-metylbut-1-en. C. 2-metylbut-2-en.
D. 2-metylbut-3-en.
Câu 6: Tỉ khối hơi của một anken X so với O2 bằng 1,75. Công thức phân tử của X là (Cho C = 12, H = 1)
A. C3H6. B. C5H10. C. C2H4. D. C4H8.
Câu 7: Có thể phân biệt ba chất sau: benzen (C6H6), stiren (C6H5-CH=CH2), toluen (C6H5-CH3) bằng dung dịch
A. brom trong nước. B. kali pemanganat. C. brom trong CCl4.D. axit nitric đặc.

Hi vọng, bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 569 trường THPT An Dương này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản