Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 640 trường THPT An Dương

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
10
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 640 trường THPT An Dương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 640 trường THPT An Dương

Nhanh tay tải miễn phí bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 640 trường THPT An Dương về tham khảo nhé các bạn. Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên đề kiểm tra cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề kiểm tra, rút kinh nghiệm cho kỹ năng làm bài tập của mình. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 640 trường THPT An Dương

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 640 trường THPT An Dương dưới đây:

Câu 1: Hiđrocacbon có tên olefin là
A. Anken. B. Aren. C. Ankin. D. Ankan.
Câu 2: Hợp chất Y có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro, oxi lần lượt là 48,64%, 8,1% và 43,26%. Khối lượng mol phân tử của Y bằng 74 g/mol. Công thức phân tử của Y là (Cho C = 12, H = 1, O = 16)
A. C4H10O. B. C6H12O6. C. C3H6O2. D. C2H4O2.
Câu 3: Clorofom là
A. CH3Cl. B. CCl4. C. CHCl3. D. CH2Cl2.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol anken bằng oxi dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của anken là
A. C3H6. B. C5H10. C. C4H8. D. C2H4.
Câu 5: Chỉ ra nội dung sai
A. Liên kết đôi C=C là trung tâm phản ứng gây những phản ứng đặc trưng cho anken.
B. Anken là những chất có màu.
C. Các anken đều nhẹ hơn nước.
D. Anken và dầu mỡ hoà tan tốt lẫn nhau.
Câu 6: Tỉ khối hơi của ankan Y so với H2 bằng 15. Công thức phân tử của Y là
A. C2H6. B. CH4. C. C4H10. D. C3H8.
Câu 7: Tính chất hoá học đặc trưng của ankan là
A. phản ứng thế. B. phản ứng tách. C. phản ứng cộng. D. phản ứng phân huỷ

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 640 trường THPT An Dương để xem.
Đồng bộ tài khoản