Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 743 trường THPT Gio Linh

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 743 trường THPT Gio Linh

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 743 trường THPT Gio Linh

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kỳ ôn luyện, Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 743 trường THPT Gio Linh. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề kiểm tra này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 743 trường THPT Gio Linh

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 743 trường THPT Gio Linh:

Câu 1: 2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. A có tên là:
A. but - 2-en. B. etilen. C. hex- 2-en. D. 2,3-dimetylbut-2-en.
Câu 2: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ?
CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).
A. (II), (IV), (V). B. (II), III, (IV), (V). C. (III), (IV). D. (I), (IV), (V).
Câu 3: 0,05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là:
A. C5H8. B. C4H8. C. C5H10. D. C3H6.
Câu 4: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học ?
A. 2-clo-but-1-en. B. 2,3- điclobut-2-en.
C. 2,3- đimetylpent-2-en. D. 2-metylbut-2-en.
Câu 5: X là hỗn hợp C4H8 và O2 (tỉ lệ mol tương ứng 1:10). Đốt cháy hoàn toàn X được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua bình H2SO4 đặc dư được hỗn Z. Tỉ khối của Z so với hiđro là
A. 18. B. 21. C. 19. D. 20.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 743 trường THPT Gio Linh bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản