Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 894 trường THPT An Dương

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 894 trường THPT An Dương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 894 trường THPT An Dương

Nhằm mục đích tiết kiệm thời gian hơn cho các bạn học sinh trong kỳ ôn luyện, Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 894 trường THPT An Dương. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề kiểm tra này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 894 trường THPT An Dương

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 894 trường THPT An Dương được trích từ tài liệu:

Câu 1: Khi đun 16,4 gam natriaxetat (CH3COONa) với vôi tôi xút, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí metan (CH4) (đktc). Giá trị của V là (Cho C = 12,
H = 1, O = 16, Na = 23)
A. 2,24 lít. B. 10,08 lít. C. 4,48 lít. D. 6,72 lít.
Câu 2: Chỉ ra nội dung đúng
A. Các ankan đều nhẹ hơn nước. B. Ankan là những chất có màu.
C. Ankan là những dung môi có cực. D. Ankan tan được trong nước.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Hiđrocacbon X thuộc dãy đồng đẳng
A. Anken. B. Xicloankan.
C. Anken và xicloankan. D. Ankan.
Câu 4: Khi cho anken CH2=CH-CH3 tác dụng với HCl thu được sản phẩm chính là
A. CH3-CH(Cl)-CH3. B. CH3-CH(OH)-CH3. C. CH3-CH2-CH2Cl.
D. CH3-CH2-CH2-OH.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol anken bằng oxi dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của anken là
A. C5H10. B. C3H6. C. C2H4. D. C4H8.
Câu 6: Cho các chất sau: CH4, C2H6, C2H4, C2H2, C3H8 , C4H10, C5H12. Có bao nhiêu chất là đồng đẳng của nhau
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ankan X, thu được 4,48 lít khí CO 2 (đktc) và m gam H2O. Công thức phân tử của X và khối lượng nước thu được là (Cho C = 12, O = 16, H = 1)
A. C2H6, 5,4 gam. B. C2H6, 3,6 gam. C. C3H8, 7,2 gam. D. CH4, 3,6 gam.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 894 trường THPT An Dương bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản