Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Bình Phú

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 6 đề thi

0
102
lượt xem
0
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Bình Phú

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Bình Phú

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Bình Phú. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề kiểm tra một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Bình Phú

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Bình Phú dưới đây:

Câu 1. Cho 0,0375 mol Cu vào 0,05 lít dung dịch hỗn hợp chứa Cu(NO3)2 0,4M và H2SO4 1M chỉ thu được V lít khí NO(đktc) duy nhất .Giá trị V là :
A.0,28 lít B.4,48 lít C.1,12 lít D.0,56 lít
Câu 2. Cho 0,2 mol Cu tan hết trong dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO, NO2. Biết tỉ khối của X so với hiđro bằng 19. Giá trị của V là :
A.3.36 lít B.5,60 lít C.4,48 lít D.2,24 lít
Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng sau: Khí X + H2O dung dịch X.
X + H2SO4 Y ; Y + NaOH đặc X + Na2SO4 + H2O.
X + HNO3 Z ; Z T + H2O X, Y, Z, T tương ứng lần lượt là:
A.NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO2 B.NH3, N2, NH4NO3, N2O
C.NH3, (NH4)2SO4, NH4NO3, N2O D.NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO3
Câu 4. Cho sơ đồ chuyển hoá :X1 X2 X3 X4 HNO3. Các cất X1, X2, X3, X4 theo thứ tự lần lượt là:
A. N2, NO, NO2, N2O5 B. N2, N2O, NO, NO2 C.N2, NH3,
NO, NO2 D. N2, NH3, N2O, NO2
Câu 5. Hoà tan 28,4g photpho(V)oxit trong 500g dung dịch axit photphoric có nồng độ 9,8%. Nồng độ % của dung dịch axit photphoric thu được là :
A.13 % B.17,6 % C.16,7 % D.14,7 %
Câu 6. Axit H3PO4 và HNO3 cùng có phản ứng với nhóm các chất nào sau đây:
A.MgO, KOH, CuSO4, NH3 B.KOH, Na2CO3, NH3, Na2O
C.CuCl2, KOH, Na2CO3, NH3 D.NaCl, KOH, Na2CO3, NH3

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Bình Phú để xem.
Đồng bộ tài khoản