Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Đồng Tiến

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Đồng Tiến

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Đồng Tiến

Học đi đôi với hành, việc học các kiến thức căn bản không thể tách rời với việc kiểm tra lại kiến thức, luyện tập để ghi nhớ và rèn kỹ năng vận dụng thông qua các đề kiểm tra phù hợp. Đó là lí do Thư viện eLib cung cấp cho các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Đồng Tiến như một tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Đồng Tiến

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Đồng Tiến dưới đây:

I. Trắc nghiệm: (9 câu - 3 điểm)
1. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?
A. AlCl3 và Na2CO3 B. HNO3 và NaHCO3
C. NaNO3 và KOH D. Ba(OH)2 và FeCl3.
2. Ion CO32- không phản ứng với các ion nào sau đây:
A. NH4+, Na+, K+ B. Ca2+, Mg2+
C. H+, NH4+, Na+, K+ D. Ba2+, Cu2+, NH4+, K+
3. Ion OH- có thể phản ứng với các ion nào sau đây:
A. H+, NH4+, HCO3- B. Cu2+, Mg2+, Al3+
C. Fe3+, HSO4-, HSO3- D. Đáp án khác
4. pH của dung dịch CH3COOH 0,1M phải
A. lớn hơn 1 , nhưng nhỏ hơn 7 B. bằng 7
C. nhỏ hơn 1 D. bằng 1
5. Tớnh pH của 1 lớt dung dịch cú hũa tan 0,4 gam natri hiđroxit:
A. 0,01 B.2 C. 12 D. 10.
6. Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch cú pH > 7 là:
A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa. B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.
C. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. D. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4
7. Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là:
A. 5. B. 4. C. 1. D. 3.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Đồng Tiến để xem.
Đồng bộ tài khoản