Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Gang Thép

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Gang Thép

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Gang Thép

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức đã học mà không phải mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tài liệu tham khảo. Thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Gang Thép. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo trong kỳ kiểm tra sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Gang Thép

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Gang Thép dưới đây:

Phần I. Trắc nghiệm(4đ)
1. Độ điện li của dung dịch CH3COOH 0.1M (1) ; CH3COOH 0.001M (2) và HCl 0.1M (3) được xếp theo chiều tăng dần của dãy sau:
A) (1) , (3), (2) B. (1) , (2), (3) C.(2) ,(1),(3) D. (3) ,(2),(1)
2. Tính nông độ mol/lit của ion CH3COO- trong dung dịch CH3COOH 1.2M. Biết độ điện li α của axit là 1.4%
A.)0.014M B. 0.0168M C. 0.012M D. 0.14M
3. Dung dịch A có pH <7 và tạo kết tủa khi tác dụng với dd Ba(NO3)2. Chất A là:
A. Na2SO4 B. H2SO4 C. HCl D. Ca(OH)2
4.Dung dịch x có chứa a mol Ca2+, b mol K+ , c mol Clˉ, d mol NO3ˉ . Biểu thức nào dưới đây dúng:
A: a+b =c+d B: 2a+ 2b=c+d C: 2a +b = c+d D: a +2b =2c +d
5. Những cặp chất nào sau đây tồn tại trong cùng 1 dung dịch:
A. KOH và HCl B. HCl và AgNO3 C. NaHCO3 và KOH D,KCl và NaNO3
6. 3 dung dịch có cùng nồng độ mol/lit: Ba(OH)2 (1), NH3 (2), NaOH (3). pH của dung dịch được xếp theo chiều tăng dần là:
A) (1) <(3)< (2) B. (1) < (2)< (3) C.(2) <(1)<(3) D. (2)< (3)<(1)
7. Trong số các dung dịch có nồng độ mol sau đây, dung dịch nào có độ dẫn điện nhỏ nhất:
A. H3PO4 B. CH3COOH C. NaCl D. CH3COONa
8. Có 250ml dd HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu ml nước vào dung dịch này để được dd có pH = 1.
A. 0.57 lit B. 0.75 lit C. 0.25 lit D 0.5 lit

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Gang Thép để xem.
Đồng bộ tài khoản