Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Hàm Thuận Nam

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 4 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Hàm Thuận Nam

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Hàm Thuận Nam

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Hàm Thuận Nam. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Hàm Thuận Nam

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Hàm Thuận Nam. Mời các bạn tham khảo:

Câu 1: Dãy chất hoặc ion nào sau đây đều lưỡng tính
A. HCO3-, Zn(OH)2 B. Zn(OH)2, HPO32-
C. Al(OH)3, HSO4- D. H2O, SO32-
Câu 2: Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li
A. dd CaCl2, dd Glucozơ B. dd HClO3, dd rượu etylic
C. dd H2SO4, dd CH3COONa D. Benzen, khí SO2
Câu 3: Giá trị Ka của 1 axit phụ thuộc vào
A. nồng độ B. áp suất C. nhiệt độ D. cả A,B,C
Câu 4: Ion nào là axit theo thuyết Bronstet :
A. CO32- B. NH4+ C. CH3COO- D. Ag+
Câu 5: Cho các dung dịch sau: NH4Cl(1), NH3(2), H2SO4(3), NaCl(4), ZnSO4(5), CH3COONa(6), Fe(NO3)2(7), K2CO3(8). Các dung dịch có giá trị pH < 7 là
A. 2, 4, 6, 8 B. 1, 3, 6, 8 C. 1, 3, 5, 7 D. 2, 4, 5, 7

Hi vọng, bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Hàm Thuận Nam này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản