Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Phạm Công Bình

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Phạm Công Bình

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Phạm Công Bình

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Phạm Công Bình để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Phạm Công Bình

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Phạm Công Bình. Mời các bạn tham khảo:

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Câu 1: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?
A.Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.
C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
Câu 2: Chất điện li là:
A. Chất tan trong nước. B. Chất dẫn điện.
C. Chất khi tan trong nước phân li ra các ion. D. Chất không tan trong nước.
Câu 3: 2000 ml dung dịch NaOH có chứa 8 gam NaOH, pH của dung dịch bằng:
A. 1. B. 2. C. 12. D. 13.
Câu 4: Khi trộn các dung dịch sau với nhau trường hợp nào sau đây không có phản ứng xảy ra?
A. Na2CO3 và Ca(NO3)2 B. FeSO4 và NaOH
C. NaHCO3 và HCl D. K2CO3 và NaCl
Câu 5: Dung dịch nào dẫn điện được:
A. NaCl B. C2H5OH C. C12H22O11 D.C6H12O6

Hy vọng, bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Phạm Công Bình này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản