Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Quảng Nam

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Quảng Nam

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Quảng Nam

Học đi đôi với hành, việc học các kiến thức căn bản không thể tách rời với việc kiểm tra lại kiến thức, luyện tập để ghi nhớ và rèn kỹ năng vận dụng thông qua các đề kiểm tra phù hợp. Đó là lí do Thư viện eLib cung cấp cho các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Quảng Nam như một tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Quảng Nam

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Quảng Nam dưới đây:

Câu 1. Cho các chất sau : Stiren, buta-1,3-đien, propilen, but-2-in, metylaxetilen, isobutan, xiclopropan, toluen, anlen(propadien). Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Có 2 chất tác dụng AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt.
B. Có 6 chất làm mât màu tím của dd KMnO4 ở nhiệt độ thường
C. Có 6 chất có thể tham gia phản ứng cộng hidro.
D. Có 8 chất làm mất màu dung dịch brom.
Câu 2. Chia hỗn hợp axetilen, buta-1,3-đien, isopren làm hai phần bằng nhau. Phần 1 đem đốt cháy thu được 1,76 gam CO2 và 0,54 gam H2O. Phần 2 đem tác dụng với dung dịch Br2 dư thì khối lượng Br2 tham gia phản ứng là
A. 6,4 gam B. 3,2 gam C. 4 gam D. 1,6 gam
Câu 3. Hỗn hợp X gồm butan, metylxiclopropan, but-2-en, but-1-en và buta-1,3-đien có tỉ khối đối với H2 là 27,8. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng lên là
A. 34,50 gam B. 37,20 gam C. 36,66 gam D. 39,90 gam
Câu 4. Cho các chất sau: etan, etilen, axetilen, benzen, stiren, toluen lần lượt tác dụng với Cl2(as). Số phản ứng xảy ra thuộc loại phản ứng thế và phản ứng cộng lần lượt là
A. 2 và 3. B. 3 và 3. C. 2 và 4. D. 2 và 1.
Câu 5. Một hydrocacbon mạch hở X có ctpt C5Hy. Hydro hóa hoàn toàn X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của X là
A. 4 B. 6 C. 7 D. 5

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học trường THPT Quảng Nam để xem.
Đồng bộ tài khoản