Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Số 2 Bảo Yên

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
87
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Số 2 Bảo Yên

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Số 2 Bảo Yên

Để thí sinh có thể làm quen với cách ra đề của các bài kiểm tra đánh giá và tránh những lo ngại không cần thiết, chúng tôi đã sưu tập và giới thiệu bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Số 2 Bảo Yên để thí sinh có thể làm quen với cách ra đề và tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Số 2 Bảo Yên

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Số 2 Bảo Yên:

I. TRẮC NGHIỆM (8 câu, 2 điểm)
Ankan

1. Nhận biết (3 câu)
Câu 1: Dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức tổng quát là:
A. CnH2n+2OH
B. CnH2n-1OH
C. CnH2n+1OH
D. CnH2n-2O
Câu 2: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là:
A. Na, CuO, HBr
B. NaOH, CuO, HBr
C. Na, HBr, Mg
D. CuO, HBr, K2CO3
Câu 3: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế rượu etylic?
A. Cho glucozơ lên men rượu
B. Thuỷ phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm
C. Cho C2H4 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, nóng
D. Cho CH3CHO hợp H2 có xúc tác Ni, đun nóng.
2. Thông hiểu (2 câu)
Câu 4: Rượu nào sau đây không tồn tại?
A. CH2=CH-OH B. CH2=CH-CH2OH. C. HOCH2CH2OH. D. CH3CH2OH
Câu 5: Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol A là:
A. ancol bậc 1 B. ancol bậc 2
C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2 D. ancol bậc 3
3. Vận dụng thấp (1 câu)
Câu 6: Khối lượng kim loại Na cần phải lấy để tác dụng đủ với 80g C2H5OH là:
A. 25g B. 35g C. 40g D. 45g
Phenol
1. Nhận biết (1 câu)
Câu 7: Cho các chất: C6H5OH (1); C6H5CH2OH (2); CH3OH (3); C2H5OH(4). Phenol là chất:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2. Vận dụng thấp (1 câu)
Câu 8: Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:
A. C6H5ONa + CO2 + H2O B. C6H5ONa + Br2
C. C6H5OH + NaOH D. C6H5OH + Na
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 câu, 8 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch: Etanol, glixerol, phenol, stiren. Viết các PTHH xảy ra.
Câu 2 (2 điểm): Cho 11g hỗn hợp gồm hai ancol no đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na đã thu được 3,36 lít khí H 2 (đkc). Xác định CTPT của hai ancol trên?

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học trường THPT Số 2 Bảo Yên bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản