Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học ban Cơ bản trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
35
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học ban Cơ bản trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học ban Cơ bản trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010

Cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học ban Cơ bản trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học ban Cơ bản trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học ban Cơ bản trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010 dưới đây:

Câu 1: Chất nhận khí đầu tiên trong pha tối ở nhóm thực vật C3 là:
A. Axit phôtphoglixêric(APG) B. Ribulôzơ- 1,5-diP
C. Axit phôtpho enol piruvic (PEP) D. Anđêhit phôtpho glixêric (AlPG)
Câu 2: Những cây sống thủy sinh hấp thu nước của môi trường bằng cấu trúc nào của nó?
A. Lông hút của rễ
B. Lông hút của các rễ bên
C. Qua bề mặt các tế bào biểu bì của cây
D. Miền sinh trưởng của rễ
Câu 3: Vai trò nào sau đây là của magiê?
A. Tham gia cấu tạo thành của tế bào thực vật
B. Là thành phần của chất diệp lục
C. Tham gia tổng hợp nhân cho tế bào
D. Là thành phần của prôtêin và axít núclêic trong tế bào
Câu 4: Sản phẩm của hô hấp ở thực vật khi phân giải các phân tử Cacbohidrat là:
A. CO2, O2 và H2O
B. CO2, H2O và năng lượng ( nhiệt + ATP)
C. O2, H2O và năng lượng (nhiệt + ATP
D. C6H12O6, O2 và H2O
Câu 5: Điều kiện xảy ra hô hấp sánglà:
A. Khi nồng độ CO2 cao,ánh sáng mạnh
B. Khi nồng độ O2 thấp,ánh sáng mạnh
C. Khi cường độ ánh sáng cao, CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều
D. Khi nồng độ CO2 và O2 cao
Câu 6: Sản phẩm của phản ứng quang phân li nước là:
A. Proton, Electron và CO2 B. CO2 và H2O
C. O2, CO2 và H2O D. Proton, Electron và O2
Câu 7: Trong hô hấp hiếu khí kết thúc chuỗi chuyền electrôn số phân tử ATP được tạo ra là:
A. 2 B. 36 C. 32 D. 34
Câu 8: ATP và NADPH được sử dụng trong pha tối của quang hợp để:
A. Phân giải Glucôzơ
B. Khử APG và tái cố định chất nhận khí
C. Cố định CO2
D. Quang phân li nước
Câu 9: Cấu tạo trong của lá có những đặc điểm nào sau đây thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
A. Có hệ gân lá phát triển
B. Lớp biểu bì dưới chứa khí khổng và cutin
C. Tế bào mô giậu chứa nhiều diệp lục
D. Lớp cutin ở măt trên lá dày
Câu 10: Vai trò nào sau đây không phải của mạch rây?
A. Vận chuyển H2O và Khoáng từ rễ lên lá
B. Vận chuyển axitamin, Saccarôzơ từ rễ lên lá
C. Vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá đến nơi sử dụng
D. Vận chuyển các sản phẩm đồng hóa đến nơi sử dụng

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học ban Cơ bản trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản