Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường PT DTNT Đăk Hà

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường PT DTNT Đăk Hà

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường PT DTNT Đăk Hà

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo ôn tập cho kì kiểm tra? Hãy đến với bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường PT DTNT Đăk Hà được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường PT DTNT Đăk Hà

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường PT DTNT Đăk Hà. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Khoanh tròn chữ cái in hoa (A, B, C, D) chỉ phương án trả lời đúng nhất:
Câu 1: 
Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng để 
A. tránh nhiệt độ cao làm hư các tế bào bên trong lá.      
B. giảm ánh nắng gay gắt của mặt trời.                    
C. giảm sự thoát hơi nước                                                
D. tăng số lượng tế bào khí khổng ở mặt dưới lá.
Câu 2: : Loại sắc tố tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoá năng lượng là 
A. diệp lục a. B. diệp lục b. C. carotenoit. D. xantrophin.
Câu 3: Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? 
A. Ở màng trong. B. Ở chất nền. C. Ở màng ngoài. D. Ở tilacôit.
Câu 4: Các con đường thoát hơi nước ở thực vật? 
A. Qua cutin và qua khí khổng                         B. Qua cutin và qua biểu bì 
C. Qua biểu bì và qua tế bào mô giậu              D. Qua khí khổng và qua tế bào mô giậu
Câu 5: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nitơ của  thực vật?
A. Nitơ trong NO và NO2 trong khí quyển là độc hại đối với cơ thể thực vật.
B. Thực vật có khả năng hấp thụ nitơ phân tử.
C. Cây không thể trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật.
D. Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dưới dạng NO3­ và NH4+.
Câu 6: Biện pháp kĩ thuật để tăng diện tích lá là
A. bón phân tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với các giống cây trồng.
B. bón nhiều phân bón giúp bộ lá phát triển.
C. tưới nhiều nước và bón nhiều nguyên tố vi lượng cho cây.
D. sử dụng kĩ thuật chăm sóc hợp lí đối với từng lối, giống cây trồng.
Câu 7: Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng  
A. NH4+ và NO3­          B. NO2­, NH4+ và NO3­     
C. N2, NO2­, NH4+ và NO3      D. NH3, NH4+ và NO3­
Câu 8: Tế bào khí khổng có đặc điểm gì thuận lợi cho việc đóng mở khí khổng? 
A. Cả thành trong và thành ngòai của tế bào đều mỏng    
B. Thành trong của tế bào rất dày, thành ngoài mỏng
C. Thành trong của tế bào mỏng, thành ngoài rất dày            
D. Cả thành trong và thành ngòai của tế bào đều dày
Câu 9: Biện pháp kĩ thuật nào sau đây không làm tăng cường độ quang hợp?
A. Trồng cây với mật độ dày. B. Bón phân hợp lí.
C. Chăm sóc hợp lí,                                          D. Cung cấp nước hợp lí.
Câu 10: Những sắc tố nào dưới đây được gọi là sắc tố phụ 
A. clorophyl b, xantơphyl và phicơxianin B. xantơphyl và carơten
C. phicơeritrin, phicơxianin và carơten D. carơten, xantơphyl, và clorophyl

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường PT DTNT Đăk Hà bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản