Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường THPT Lê Hồng Phong

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
63
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường THPT Lê Hồng Phong

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường THPT Lê Hồng Phong

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường THPT Lê Hồng Phong gồm nhiều đề thi tiêu biểu dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh có nhiều tư liệu hay phục vụ trong giảng dạy và học tập. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường THPT Lê Hồng Phong

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường THPT Lê Hồng Phong của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1. Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hòa sinh trư ởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là
A  nồng độ sử dụng tối thích của chất điều hoà sinh vật.
B  thỏa mãn nhu cầu về nớc, phân bón và khí hậu.
C  tính đối kháng hỗ trợ giữa các phitôcrôm.
D  các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng.
Câu 2:  Thực vật một lá mầm sống lâu năm và  ra hoa  nhiều lần là
A  tre. B  lúa.  C  dừa. D  cỏ.
Câu 3:  Kết quả sinh trưởng sơ cấp là
A  tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.
B  tạo libe thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.
C  làm cho thân , rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
D  tạo biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, libe sơ cấp.
Câu 4:  Thực vật hai lá mầm có các mô phân sinh
A.  lóng và bên. B.  đỉnh và lóng. C.  đỉnh và bên. D.  đỉnh thân và rễ.
Câu 5:  Giberelin có chức năng chính là
A.   đóng mở lỗ khí. B.  kéo dài thân ở cây gỗ.
C.  ức chế phân chia tế bào. D.  sinh trưởng chồi bên.
Câu 6:  Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn?
A.  Bọ xít, ong, châu chấu, trâu. B.  Cá chép, khỉ, chó, thỏ.
C.  Bọ ngựa, cào cào. D.  Cánh cam, bọ rùa.
Câu 7:  Nếu thiếu Iốt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmôn
A  tiroxin. B  testosteron. C  ostrogen. D  ecđisơn.
Câu 8:  Kết luận không đúng về chức năng của Xitôkinin
A.Thúc đẩy sự tạo chồi bên
B. Kích thích sự phân chia tế bào chồi (mô phân sinh)
C.Thúc đẩy sự nảy mầm và sự ra hoa.
D.Thúc đẩy sự phát triển của quả.
Câu 9:  ở động vật,  phát triển qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn giống nhau ở điểm
A.con non giống con trởng thành. B.con non khác con trởng thành.
C.đều phải qua giai đoạn lột xác. D.đều không qua giai đoạn lột xác.
Câu 10    Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng là hoocmôn
A.  ICSH B.  LH. C.  testostêrôn. D.  GnRH.

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học trường THPT Lê Hồng Phong sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản