Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lê Lợi

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lê Lợi

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lê Lợi

Làm thế nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong bài kiểm tra 1 tiết sắp tới? Thư viện eLib gợi ý bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lê Lợi như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lê Lợi

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lê Lợi:

Give the correct form of verb in the blank. (1.5ms)
1. Films (show)...............................at this theater everyday.
2. Kate prefers (listen)..........................to pop songs to (sing).......................................them.
3. They (watch).......................a football match next week.
4. The ending of the film make me (disappoint)..........................................................
5.My cousin saved money (buy).......................................a new laptop.
Choose the suitable word to fill in the blank. (1m)
The Beatles came (1) ..........................Liverpool, England. They start playing together in 1962, although Paul Mac Cartney and John Lennon had (2) .......................... together in another group. They start playing rock ’n’ roll songs, but they quickly developed their own style. By 1963, they had become Britain’s top rock (3) ........................... A year later they toured the United States, where they attracted millions of (4) ...........................
1. A. from B. in C. at D. of
2. A. worked B. played C. sang D. composed
3. A. group B. organization C. sequence D. team
4. A. viewers B. audiences C. spectators D. fans
write the following sentences as guides are given. (2ms)
1.We didn't have any holiday until last summer.( use “It was not until”to rewrite)
2. He went to Ho Chi Minh City last week. (Make question for underlined part)
3. I need to get a part – time job because I want to earn some money . (use “to- inf” to rewrite)
4. They hold World Cup every four years.( change in to passive voice)

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lê Lợi này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản