Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lục Ngạn Số 4

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
60
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lục Ngạn Số 4

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lục Ngạn Số 4

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi làm bài kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lục Ngạn Số 4. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lục Ngạn Số 4

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lục Ngạn Số 4:

I. Multiple Choice(5 points)
1. This building is very old, it should.................
A. upgrade
B. be upgraded
C. upgraded
D. be upgrade
2. The missing man’s family is seeking anyone....................information about him.
A. has
B. who have
C. having
D. whose
3. We should promote and..................preparation for the Games on TV.
A. effort
B. advertise
C. buy
D. sell
4. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others .
A. matched
B. laughed
C. arrived
D. missed
5. .................................................he presented her a beautiful purse.
A. It was on his mother birthday which
B. It was his mother birthday that
C. It is on his mother birthday that
D. It was on his mother birthday that

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 1 trường THPT Lục Ngạn Số 4 đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản