Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lê Lợi

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lê Lợi

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lê Lợi

Để đạt được kết quả tốt trong một kỳ thi bất kỳ, ngoài việc các bạn học sinh phải đáp ứng đủ về mức độ kiến thức thì các bạn cần có nữa là kỹ năng giải đề thi. Thư viện eLib xin giới thiệu đến với các bạn học sinh bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lê Lợi. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lê Lợi

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lê Lợi của thư viện eLib dưới đây:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.(1m)
1. A silent B. film C. thriller D. situation
2. A. fan B. photograph C. enough D. Stephen
3. A. cup B. score C club D. sentence
4. A. of B. solve C. heavy D. offer
write the following sentences as guides are given. (2ms)
1.We didn't have any holiday until last summer.( use “It was not until”to rewrite)
...................................................................................................................................
2. He went to Ho Chi Minh City last week. (Make question for underlined part)
..............................................................................................................................................................
3. I need to get a part – time job because I want to earn some money . (use “to- inf” to rewrite)
...........................................................................................................................................................
4. They hold World Cup every four years.( change in to passive voice)
..........................................................................................................................................................
Choose the suitable word to fill in the blank. (1m)
The Beatles came (1) ..........................Liverpool, England. They start playing together in 1962, although Paul Mac Cartney and John Lennon had (2) ..........................together in another group. They start playing rock ’n’ roll songs, but they quickly developed their own style. By 1963, they had become Britain’s top rock (3) ........................... A year later they toured the United States, where they attracted millions of (4) ...........................
1. A. from B. in C. at D. of
2. A. worked B. played C. sang D. composed
3. A. group B. organization C. sequence D. team
4. A. viewers B. audiences C. spectators D. fans

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lê Lợi sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản