Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lục Ngạn Số 4

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lục Ngạn Số 4

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lục Ngạn Số 4

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 11 đang chuẩn bị có bài kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lục Ngạn Số 4. Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu trong bộ sưu tập nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lục Ngạn Số 4

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lục Ngạn Số 4 của thư viện eLib dưới đây:

I/ Choose the underlined part that is pronounced differently: (1pt)
1. A.jam B. January C. village D.bag
2. A. change B. church C. which D. dangerous
3. A. nine B. money C. nose D. sing
4. A. house B. hello C.hat D. hour
II/ Choose the best answer: (2pts)
5. She has a train (catch)........................
A. to catch B. catching C. catch D. catches
6. The tea is too hot (drink)..........................
A. drink B. to drink C. drinking D. drinks
7. The boy glanced ........................me and turned away.
A. in B. on C. at D. with
8. She complains noisily about anything. She is always .......................a fuss.
A. doing B. making C. having D.A & C are correct
9. Failing an exam teaches you a ......................and makes you study harder.
A. lessons B. class C. lesson D. unit
10. She was in a very ...........................situation. She felt stupid and didn’t know what to say.
A. happy B. embarrassed C. embarrass D. embarrassing

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Lục Ngạn Số 4 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản