Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Cao Bá Quát

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Cao Bá Quát

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Cao Bá Quát

Hãy rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết và các bài thi khác bằng việc giải đề thi của các năm trước được tập hợp trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Cao Bá Quát. Bộ đề thi được chọn lọc cẩn thận giúp các em làm quen với dạng đề, nâng cao kiến thức và trình độ. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Cao Bá Quát

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Cao Bá Quát là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Choose the best answer:
1). Which word has the underlined part pronounced differently from the others?
A). energy |
B). early
C). plenty
D). notify
2). John's flat, ___________ is in the same block as mine, is much larger.
A. which
B. where
C. that
D. who
3). Which word has the different stress from the others?
A). danger
B). service
C). species
D). subscribe
4). Find an error in the sentence that needs correcting: This is the student about who I used to talk to you.
5). All fossil fuels are _____________ resources that can not be replaced after use.
A). available
B). unlimited
C). renewable
D). non-renewable
6). You can choose to send your letters ___________ air or surface mail.
A). up
B). out
C). on
D). by

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Cao Bá Quát sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản