Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Nam Sách - Hải Dương

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
12
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Nam Sách - Hải Dương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Nam Sách - Hải Dương

Cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Nam Sách - Hải Dương, với đề thi này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm tốt bài kiểm tra 1 tiết cũng như các kì thi khác đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Nam Sách - Hải Dương

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Nam Sách - Hải Dương là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I- Choose the best answer (1,5đ)
1) She is the ………………. girl I’ve ever seen
A. prettiest
B. prettier
C. most pretty
d. more prrety
2) Look! It ………………. .
A. was raining
B. rains
C. is raining
d. has been rained
3) Every thing seems all right, …………………?
A. isn’t it
B. don’t they
C. doesn’t it
d. hasn’t it
4) The phone rang but I didn’t hear it I ………………. asleep
A. were
B. must be
C. must have been
d. all are correct
5) (Have) you a bath yet?.
Yes, I (have) a few hours ago.
A. Did – have/ had
C. Have – had/ have had
B. Have – had/ had
Did – have/ have had

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 3 trường THPT Nam Sách - Hải Dương sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản