Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 4 trường THPT Nguyễn Du

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 4 trường THPT Nguyễn Du

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 4 trường THPT Nguyễn Du
Mô tả bộ sưu tập

Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị bài giảng, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 4 trường THPT Nguyễn Du. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 4 trường THPT Nguyễn Du

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 4 trường THPT Nguyễn Du
Tóm tắt nội dung

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 4 trường THPT Nguyễn Du.

I. Circle the best answer (2ms)
1. Newspapers are full …………………………………… advertising.
a. to
b. about
c. of
d. from
2. Today it is one of the biggest ……………………………………
a. businesses
b. business
c. a and b are correct
d. a and b are incorrect
3. Movies have …………………………………… dress fashion.
a. broadened
b. created
c. influenced
d. competed
4. The films …………………………………… in the theatre are often attractive.
a. showing
b. showed
c. shown
d. show
5. He is still interested in …………………………………… books about construction.
a. reading
b. read
c. was reading
d. to read

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 4 trường THPT Nguyễn Du. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản