Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 111 trường THPT Đa Phúc năm 2014 - 2015

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
136
lượt xem
15
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 111 trường THPT Đa Phúc năm 2014 - 2015

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 111 trường THPT Đa Phúc năm 2014 - 2015

Cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 111 trường THPT Đa Phúc năm 2014 - 2015, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 111 trường THPT Đa Phúc năm 2014 - 2015

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 111 trường THPT Đa Phúc năm 2014 - 2015 dưới đây của chúng tôi.

I. Phonetics (1p)
A. Choose one word whose underlined part is pronounced differently
1. A. admired B. looked C. missed D. hoped
2. A. admire B. avid C. variety D. while
B. Choose one word whose stress pattern is different:
3. A. category B. regular C. relative D. equipment
4. A. hobby B. guitar C. modest D. common
II. Grammar and vocabulary:
A. Give the correct form of the verb in the brackets (1.5p)
1. The traffic was very heavy. By the time I (get) …………………..to Mary’s party, everyone already (arrive) …………………..
2. Last night we (watch) ……………………..TV when the power (fail)………………………….
3. Linda was the last student (ask)……………………………. at the oral exam.
4. The boy (sit)……………………………next to me in the evening class is very clever.
B. Give the correct form of the word in the brackets (1p)
1. My……………………for my mother is infinite.( admire)
2. Teachers can ask students to select an………………………..and give a report on it ( occupy)
3. It was a question that had ……………………….…him since he was a boy (fascinate)
4. I really admire him for his ………………………...( succeed)

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 111 trường THPT Đa Phúc năm 2014 - 2015 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản