Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 231 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 231 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 231 trường THPT Liễn Sơn

Các đề kiểm tra môn Tiếng Anh được biên soạn kỹ lưỡng và được phân loại để người học có thể nhanh chóng tìm thấy đề kiểm tra phù hợp với mình. Hiện tại chúng tôi có hơn 2500+ đề kiểm tra các thể loại – đáp ứng tốt nhu cầu ôn luyện của người dùng trong việc học và con số này đang được tiếp tục cập nhật hàng ngày. Đây là Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 231 trường THPT Liễn Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 231 trường THPT Liễn Sơn

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 231 trường THPT Liễn Sơn.

I. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that has the different stress pattern from the others of the same group:
01. A. reasonable B. disadvantage C. automatic D. conversation
02. A. estimate B. inflate C. activate D. migrate
03. A. master B. foreign C. private D. report
II. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that needs correcting to make the given sentence meaningfully and grammatically correct.
04. My mother used to be a woman of great _______, but now she gets old and looks pale.
A. beauty
B. beautiful
C. beautify
D. beautifully
05. Will you take care _______ my little dog when I am _______ business?
A. about/ at
B. through/ away
C. for/ over
D. of/ on
06. I’m not _____ with what you have done.
A. satisfied
B. satisfying
C. satisfactory
D. satisfy

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 231 trường THPT Liễn Sơn. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản