Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 242 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 242 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 242 trường THPT Liễn Sơn

Chào mừng các bạn đến với Thư viện eLib.vn, nơi mà tổng hợp tất cả tài liệu ôn thi với hệ thống đề kiểm tra phong phú, được biên tập hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 242 trường THPT Liễn Sơn để nâng cao kiến thức và làm quen với dạng đề.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 242 trường THPT Liễn Sơn

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 242 trường THPT Liễn Sơn. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that has the underlined part pronounced differently from the others of the same group.
01. A. chore B. school C. teacher D. children
02. A. looked B. booked C. naked D. hooked
II. Read the following passage carefully and choose from the four given options (marked A, B, C or D) one best solution finish each of the questions that follow.
Have you ever shouted inside a large empty building? If so, you may have heard your voice come back to you. The sound of your voice hits the walls and bounces back. What you hear is the echo of your voice. You hear echo after you have shouted. This is because it takes time for the sound to travel to the walls and back to your ear again. Sound travels very fast, even faster than a speeding aero plane. In a thunderstorm, you see lightning first. Then a few seconds later, you hear the thunder. You can tell how near or how far the storm is by the length of time it takes for you to hear the thunder. If you hear it very soon after you see the lightning, the storm is very close. Many animals use their eyes to find their way. However, some animals such as bats cannot see very well. Their ears are much better than their eyes, so they use their hearing to find their way. Since insect-eating bats are almost blind, they send out high sounds as they fly. These sounds bounce off anything in the bat's way. The bat's ears then pick up the echo. The echo tells the bat the safest direction to fly in. The echoes also bounce off insects in the air, so the bat knows where to find its food.
03. An echo is _____.
A. sound that large buildings make B. sound sent back from a surface
C. time that sound takes to travel D. sound of a person's voice
04. During a thunderstorm, we_____.
A. hear the lightning first
B. hear the thunder first
C. see the thunder first
D. see the lightning first
05. It takes time for the sound of thunder to travel to our _____.
A. mouth
B. nose
C. eye
D. ears
06. Sounds from bats _____.
A. help bats to reach insects
B. chase other insects
C. kill other insects
D. warn other insects of the coming bats

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 242 trường THPT Liễn Sơn sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản