Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 267 trường THPT Trần Đại Nghĩa

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 267 trường THPT Trần Đại Nghĩa

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 267 trường THPT Trần Đại Nghĩa

Trước khi đến với kỳ kiểm tra các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo nên bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 267 trường THPT Trần Đại Nghĩa. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 267 trường THPT Trần Đại Nghĩa

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 267 trường THPT Trần Đại Nghĩa.

Complete the passage by choosing A, B, C or D (from 1 to 5):
Have you ever seen a man running slowly in the streets or in a park? Perhaps many times so far. Then, you may consider (1)______ he is running for? In fact, he is jogging, not (2)______. Jogging, which has become so popular recently, (3)______ a good exercise. It helps make the heart stronger. It also helps people (4)______ weight and feel better about themselves. In brief, jogging helps to regulate your (5)______.
Question 1:
A. what B. when C. how D. why
Question 2:
A. strolling B. going C. walking D. running
Question 3:
A. to be B. is C. was D. be
Question 4:
A. lose B. take C. over D. get
Question 5:
A. look B. strength C. health D. age
Question 6:
Choose the word whose main stress pattern in different from the others:
A. enormous B. fascinating C. gigantic D. discarded
Question 7:
Choose the best option A, B, C or D to complete the following sentence:
I didn’t know where she was. She _______ wrote _______ phoned.
A. both / and
B. either / or
C. neither / nor
D. not only / but also

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 267 trường THPT Trần Đại Nghĩa. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản