Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 314 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 314 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 314 trường THPT Liễn Sơn

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 314 trường THPT Liễn Sơn để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Đừng bỏ lỡ bộ sưu tập này các bạn nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 314 trường THPT Liễn Sơn

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 314 trường THPT Liễn Sơn là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Choose one word whose stress pattern is different from the rest of the group. Identify your answer by marking its corresponding letter A, B, C, or D in your answer sheet.
01. A. community B. photographer C. considerate D. circumstance
02. A. geography B. opposite C. geometry D. endanger
03. A. atmosphere B. scenery C. festival D. location
II. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the rest of the same group. Identify your answer by marking its corresponding letter A, B, C, or D in your answer sheet.
04. A. wicked B. washed C. booked D. laughed
05. A. crooked B. looked C. sacred D. hatred
III. Choose from the four options given (marked A, B, C, and D) one best answer to complete each of the following incomplete sentences by marking its corresponding letter A, B, C, or D in your answer sheet.
06. ______ as taste is really a composite sense made up of both taste and smell.
A. What we refer to
B. That we refer to it
C. To which we refer
D. What do we refer to
07. Peter asked me ______.
A. what time did the film start
B. what time the film started
C. what time does the film start
D. what time the film starts
08. Never before ______ as accelerated as they are now during the technological age.
A. historical changes have been
B. have historical changes been
C. have been historical changes
D. historical have changes been

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 314 trường THPT Liễn Sơn sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản