Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 461 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 461 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 461 trường THPT Liễn Sơn

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 461 trường THPT Liễn Sơn mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 461 trường THPT Liễn Sơn

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 461 trường THPT Liễn Sơn dưới đây:

I. Read the following passage carefully and choose from the four given options (marked A, B, C or D) one best solution finish each of the questions that follow.
The coffee plant is actually a large shrub (bụi), or bush, not really a tree. It can grow very tall (from three to nine meters) if it is left alone in the wild. It has dark green leaves on the outside and lighter green leaves underneath. Small white blossoms appear on the leaves, making the coffee plant look like it’s covered with snow. After a few days, the fragrant blossoms (hoa thơm) fall off the plant, and small berries begin to grow. The berries change from green to dark red in about six months. Underneath the berry skin there is a green bean. When the berries are ripe, they are picked, and the bean inside is removed. This is the bean that produces coffee. Coffee beans are picked by hand, one by one. Then they are dried and prepared for market. Coffee beans are shipped all over the world. When they reach their destination, different coffee beans are blended together to produce different kinds of coffee. Then the beans are roasted, ground and packaged in air-tight cans and bags to keep the coffee fresh. Different countries prefer different blends (pha trộn). In Turkey and Arabia, dark coffee is preferred. In the United States and Canada, the coffee is not so dark. Coffee is also prepared and served differently all over the world. In some places, it is made very thick and strong and served in small cups. Other countries serve coffee with more water in it, in bigger cups.
01. Which of the following is NOT mentioned in the passage as a characteristic of the coffee plant?
A. It takes about six month for the berries to ripen.
B. It can grow up to nine meters tall.
C. It has small white blossoms.
D. When the berries are ripe, the beans inside become brown.
02. Which of the following countries prefer dark coffee?
A. France
B. Canada
C. America
D. Arabia
03. Which of the following does the word “they” in the passage refer to_____.
A. coffee beans
B. the berries
C. the blossoms
D. coffee plants
04. Which of the following the true about the coffee plant, according to the passage?
A. It has light green leaves on the outside and darker green leaves underneath.
B. When the berries are ripe, they fall of the plant.
C. The coffee plant looks its best when covered with snow.
D. It is a bush, not a tree.
05. Which of the following words mean almost the same as the word “fragrant” in the passage?
A. foul-smelling
B. smelly
C. sweet-smelling
D. odorous

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 461 trường THPT Liễn Sơn và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản