Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 472 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
11
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 472 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 472 trường THPT Liễn Sơn

Với bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 472 trường THPT Liễn Sơn bạn sẽ không còn phải lo lắng về tài liệu ôn thi cũng như định hướng ôn tập nữa. Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng bạn trong các kỳ thi cũng như giúp bạn có tài liệu chất lượng ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp đến. Chúc các em trau dồi được nhiều kiến thức, có được nhiều kĩ năng giải để thi và có được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Thân chào các em!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 472 trường THPT Liễn Sơn

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 472 trường THPT Liễn Sơn.

I. Read the following passage carefully and choose from the four given options (marked A, B, C or D) one best solution finish each of the questions that follow.
The coffee plant is actually a large shrub (bụi), or bush, not really a tree. It can grow very tall (from three to nine meters) if it is left alone in the wild. It has dark green leaves on the outside and lighter green leaves underneath. Small white blossoms appear on the leaves, making the coffee plant look like it’s covered with snow. After a few days, the fragrant blossoms (hoa thơm) fall off the plant, and small berries begin to grow. The berries change from green to dark red in about six months. Underneath the berry skin there is a green bean. When the berries are ripe, they are picked, and the bean inside is removed. This is the bean that produces coffee. Coffee beans are picked by hand, one by one. Then they are dried and prepared for market. Coffee beans are shipped all over the world. When they reach their destination, different coffee beans are blended together to produce different kinds of coffee. Then the beans are roasted, ground and packaged in air-tight cans and bags to keep the coffee fresh. Different countries prefer different blends (pha trộn). In Turkey and Arabia, dark coffee is preferred. In the United States and Canada, the coffee is not so dark. Coffee is also prepared and served differently all over the world. In some places, it is made very thick and strong and served in small cups. Other countries serve coffee with more water in it, in bigger cups.
01. Which of the following words mean almost the same as the word “fragrant” in the passage?
A. sweet-smelling
B. foul-smelling
C. smelly
D. odorous
02. Which of the following does the word “they” in the passage refer to_____.
A. the blossoms
B. coffee beans
C. the berries
D. coffee plants
03. Which of the following countries prefer dark coffee?
A. Canada
B. Arabia
C. France
D. America
04. Which of the following is NOT mentioned in the passage as a characteristic of the coffee plant?
A. When the berries are ripe, the beans inside become brown.
B. It takes about six month for the berries to ripen.
C. It has small white blossoms.
D. It can grow up to nine meters tall.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 472 trường THPT Liễn Sơn. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản