Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 537 trường THPT Đơn Dương

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 537 trường THPT Đơn Dương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 537 trường THPT Đơn Dương

Để đạt được kết quả như mong muốn, các em cần trau dồi và luyện tập giải thật nhiều đề thi mẫu là điều rất cần thiết. Đây là Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 537 trường THPT Đơn Dương dành cho học sinh lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo để nâng cao kỹ năng giải đề cho một kì thi thực sự.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 537 trường THPT Đơn Dương

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 537 trường THPT Đơn Dương. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I.Pronunciation: (1m)
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others:
Câu 1.A.friendship B.effect C.health D.even
Câu 2.A.stuffed B.during C.such D.stuck
Câu 3.A.brother B.psychological C.another D.cousin
Câu 4.A.pack B.animal C.math D.share
II. Transfromation: (1.5ms)
Câu 1: A.I couldn’t find my pen.
→ B.You could have_________________________________
Câu 2: A.I phoned you at nine this morning but got no answer.
→ B.I’m sorry.I might have ___________________________
Câu 3: A.Did you hear me come in alst night
→ B.No.I must have ___________________________________
III. Vocabulary and structure:( 3ms)
Câu 1. Choose the word or phrase which best fit (s) each gap of the sentence
That was not a formal meeting so they went there in their _______dresses
A. formal
B. beautiful
C. casual
D. normal
Câu 2. Choose the word or phrase which best fit (s) each gap of the sentence
When he ________all his newspapers he'll go home
A. sell
B. has sold
C. sells
D. sold
Câu 3. Choose the word or phrase which best fit (s) each gap of the sentence
Without your _______you cannot smell the fragrance of flowers
A. eyes
B. nose
C. hands
D. ears

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 537 trường THPT Đơn Dương bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản