Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 542 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 542 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 542 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh, thư viện eLib xin giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 542 trường THPT Liễn Sơn. Bao gồm các đề thi hay được chọn lọc khá kĩ, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 542 trường THPT Liễn Sơn

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 542 trường THPT Liễn Sơn này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that has the different stress pattern from the others of the same group:
01. A. engineer B. malaria C. effective D. expensive
02. A. across B. people C. picture D. person
II. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that needs correcting to make the given sentence meaningfully and grammatically correct:
03. The bus will be leaving on five minutes so you’d better hurry up.
04. Many teachers have devoted their lives to teaching, therefore teaching is not a well-paid job.
05. My parents often take careful of me when I am ill.
06. She passed the board exam, who made her parents proud.
07. Lack of properly physical exercise cause tiredness and poor health.
III. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the best one that make each of the following incomplete sentences grammatically and meaningfully right:
08. Today, the scientists in the world______ research on AIDS.
A. are doing
B. doing
C. make
D. does
09. Why didn’t you listen to me ______ I was talking to you?
A. while
B. whenever
C. by the time
D. until
10. Banks are very important ______ business people?
A. to
B. on
C. with
D. for

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 542 trường THPT Liễn Sơn để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản