Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 546 trường THPT Đơn Dương

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 546 trường THPT Đơn Dương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 546 trường THPT Đơn Dương

Hôm nay, thư viện eLib.vn xin giới thiệu với thầy cô và các bạn Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 546 trường THPT Đơn Dương. Đây là đề thi chưa có đáp án, thầy cô và quý phụ huynh vui lòng xem kĩ dạng đề, cách làm để cho các em tập dượt tốt. Từ đó, các em có kỹ năng làm bài kiểm tra môn Tiếng Anh đạt kết quả tốt hơn. Chúc thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 546 trường THPT Đơn Dương

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 546 trường THPT Đơn Dương:

I. Pronunciation: (1m)
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others:

Câu 1. A. personal B.leather C.relative D.everyone
Câu 2. A.found B.house C.thought D.countable
Câu 3. A.wonder B.notice C.other D.someone
Câu 4. A.embarrasing B.manage C.sociable D.inadequate
II. Vocabulary and structure:( 3ms)
Câu 1. Choose the word or phrase which best fit (s) each gap of the sentence Without your _______you cannot smell the fragrance of flowers
A. eyes
B. nose
C. hands
D. ears
Câu 2. Choose the word or phrase which best fit (s) each gap of the sentence
I ________ in DaNang before I moved to this town
A. lived
B. had been living
C. have lived
D. had lived
Câu 3. Choose the word or phrase which best fit (s) each gap of the sentence
He was _______enough to admit that he knew nothing about the subject
A. honest
B. kind
C. smart
D. true
Câu 4. Choose the word or phrase which best fit (s) each gap of the sentence
When he ________all his newspapers he'll go home
A. sold
B. sell
C. sells
D. has sold
Câu 5. Choose the word or phrase which best fit (s) each gap of the sentence
The children were frighten because it __________dark.
A. was getting
B. gets
C. is getting
D. got

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 546 trường THPT Đơn Dương này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản