Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 574 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 574 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 574 trường THPT Liễn Sơn

Làm thế nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong bài kiểm tra 1 tiết sắp tới? Thư viện eLib gợi ý bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 574 trường THPT Liễn Sơn như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 574 trường THPT Liễn Sơn

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 574 trường THPT Liễn Sơn là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that has the underlined part pronounced differently from the others of the same group:
01. A. cook B. look C. good D. room
02. A. stayed B. picked C. received D. considered
03. A. beach B. meat C. peaceful D. wealth
II. Read the following passage carefully and choose from the four given options (marked A, B, C or D) one best solution finish each of the questions that follow:
There are books with fairy tale in many countries. Often the same stories are known and repeated in many languages. Some of the things that happens in these stories are remarkable, although not as remarkable as things that are truly happening in medicine and science today. Most fairy tale begin with “Once upon a time” and end with “They lived happily ever after”, so we will begin in the same way.”
Once upon a time there was a girl called Cinderella who did all the work in the kitchen while her lazy sister did nothing. One night, her sister went to a ball at the palace. Cinderella was left home, very sad. After a time her fairy godmother appeared and told Cinderella that she could go to the ball- but to return home by midnight. So she went to the ball in a beautiful dress in a wonderful coach. She danced with the prince but at midnight she ran back home, leaving one of her shoes on the floor. The prince wanted to see her again and went to every house in the capital until he found that the shoe was the right size for Cinderella. She and the price were married and lived happily ever after.
04. Books with fairy are found in ________________.
A. our country only
B. few countries
C. all countries except ours
D. many countries
05. According to the passage, things truly happening in medicine and science today are_____ things that happened in some fairy tale.
A. More remarkable than
B. less remarkable than
C. as remarkable as
D. not as remarkable as

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 574 trường THPT Liễn Sơn sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản