Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 763 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 763 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 763 trường THPT Liễn Sơn

Bạn đã chuẩn bị tốt cho bài thi sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 763 trường THPT Liễn Sơn mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 763 trường THPT Liễn Sơn

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 763 trường THPT Liễn Sơn là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that has the underlined part pronounced differently from the others of the same group:
01. A. brushed B. played C. cleaned D. snowed
02. A. cholera B. check C. churched D. chimney
03. A. timid B. timer C. kite D. tidy
II. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) one best solution to make a sentence from the given prompts:
04. we/ now/ facing/ problem/ deforestation/ are/ of/ the
A. Now we are facing with the deforestation of problem.
B. Now are we facing with the deforestation of problem.
C. We are now facing of the problem with deforestation.
D. We are now facing with the problem of deforestation
05. you/ really/ be/ able/ dress/ yourself/ age!/ should/ to/ at/ your
A. You should really able dress to be yourself your age at!
B. You should be really able to dress yourself at your age!
C. You really should be able to dress yourself at your age!
D. You should really be able to dress yourself at your age!
III. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the best one that make each of the following incomplete sentences grammatically and meaningfully right:
06. I often go to the school _____ to borrow books in my free time.
A. class
B. room
C. yard
D. library
07. He told his father a long and _______story to explain his lateness.
A. incredulous
B. unconvincing
C. unimaginable
D. inconceivable

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 763 trường THPT Liễn Sơn sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản