Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 796 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
9
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 796 trường THPT Liễn Sơn

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 796 trường THPT Liễn Sơn
Mô tả bộ sưu tập

Chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh sắp đến, thư viện eLib.vn cung cấp Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 796 trường THPT Liễn Sơn giúp bạn có tài liệu ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi đạt điểm cao. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 796 trường THPT Liễn Sơn

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 796 trường THPT Liễn Sơn
Tóm tắt nội dung

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 796 trường THPT Liễn Sơn của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the best one that make each of the following incomplete sentences grammatically and meaningfully right:
01. Of course I’m a Christian _____ I expect everyone who works here to be a Christian too.
A. since
B. then
C. and
D. but
02. “Why are you learning English?” - “_______ I need it for my job.”
A. Because
B. If
C. So
D. But
03. I’m really looking forward _______to university.
A. to going
B. go
C. going
D. to go
04. You can borrow _____ books as you want.
A. as much
B. so much
C. too many
D. as many
05. He told his father a long and _______story to explain his lateness.
A. unconvincing
B. inconceivable
C. incredulous
D. unimaginable
06. The Asian Games is an occasion when friendship and _______are built and deepened.
A. rival
B. determination
C. admiration
D. solidarity

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 796 trường THPT Liễn Sơn sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản