Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 816 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
68
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 816 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 816 trường THPT Liễn Sơn

Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 816 trường THPT Liễn Sơn. Cùng tham khảo đề thi với các câu hỏi kiến thức tiêu biểu, giúp bạn chọn lọc và phát triển năng khiếu, thử sức với các bài tập hay trong đề thi để củng cố kiến thức và ôn tập tốt cho bài thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 816 trường THPT Liễn Sơn

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 816 trường THPT Liễn Sơn.

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
01. A. there B. than C. math D. weather
02. A. cheap B. bread C. sea D. tea
03. A. chemistry B. chair C. chalk D. teacher
II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part has different stress pattern from that of the rest in each of the following questions.
04. A. conversation B. entertainment C. applicable D. information
05. A. visit B. expect C. because D. enjoy
III. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:
Edwin Hubble was an American astronomer whose research led to discoveries about galaxies and the nature of the universe. He settled a long debate by demonstrating that the Andromeda nebula was located outside our galaxy, establishing the islands universe theory, which states that galaxies exit outside of our own. His study of the distribution of galaxies resulted in Hubble’s constant, a standard relationship between a galaxy’s distance from the earth and its speed of recession. By 1925, Hubble had devised a classification system for the structure of galaxies and provided conclusive observational evidence for the expansion of the universe. His work pushed the one-hundred-inch Mount Wilson telescope beyond its capability and provided strong impetus for the construction of a instrument twice its size at Mount Palomar, which Hubble used during his last year of research. The telescope that bears his name was launched on a space shuttle in 1990 and orbits the earth, collecting data about the size of the universe.
06. The paragraph following this passage most probably discusses_______.
A. the telescope at Mount Palomar
B. Hubble’s life
C. recent information about the size and age of the universe.
D. the space shuttle launch.
07. The author mentioned all of the following as accomplishments of Hubble EXCEPT _______.
A. the islands universe theory
B. evidence for the expansion of the universe.
C. a design for a space shuttle.
D. a classification system for the structure of galaxies

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 816 trường THPT Liễn Sơn. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản