Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 824 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 824 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 824 trường THPT Liễn Sơn

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 824 trường THPT Liễn Sơn tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 824 trường THPT Liễn Sơn

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 824 trường THPT Liễn Sơn dưới đây:

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
01. A. chemistry B. chalk C. chair D. teacher
02. A. bread B. sea C. tea D. cheap
03. A. math B. weather C. than D. there
II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part has different stress pattern from that of the rest in each of the following questions.

04. A. because B. expect C. visit D. enjoy
05. A. applicable B. information C. entertainment D. conversation
III. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following incomplete sentences.
06. It is ______ how the Japanese society have remained their cultural heritage.
A. amazingly
B. amazed
C. amazement
D. amazing
07. ______ I known what he was really like, I would never have married him.
A. Did
B. Have
C. Had
D. Would
08. Let’s buy our tickets while I still have ______ left.
A. a few money
B. a few dollar
C. a few dollars
D. little money

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 824 trường THPT Liễn Sơn. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản