Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 872 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
9
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 872 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 872 trường THPT Liễn Sơn

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 872 trường THPT Liễn Sơn của các kì thi gần đây đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng đề, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 872 trường THPT Liễn Sơn

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 872 trường THPT Liễn Sơn:

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part has different stress pattern from that of the rest in each of the following questions.
01. A. information B. conversation C. applicable D.entertainment
02. A. visit B. expect C. enjoy D. because
II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
03. A. bread B. sea C. tea D. cheap
04. A. math B. there C. than D. weather
05. A. chemistry B. chair C. teacher D. chalk
III. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following incomplete sentences.
06. ______ I known what he was really like, I would never have married him.
A. Had
B. Have
C. Would
D. Did
07. The price of fruit has increased recently ______ the price of vegetables has gone down.
A. otherwise
B. when
C. whether
D. whereas
08. The missing plane has apparently disappeared without ______.
A. sign
B. word
C. trace
D. news
09. If we built more hospitals, we could_______ better care of people.
A. treat
B. get
C. take
D. do

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 872 trường THPT Liễn Sơn bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản