Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 942 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 942 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 942 trường THPT Liễn Sơn

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi làm bài kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 942 trường THPT Liễn Sơn. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 942 trường THPT Liễn Sơn

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 942 trường THPT Liễn Sơn:

I. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) one best solution to make a sentence from the given prompts.
01. weather / place / camping / in / for / fine / a / is / good / Hyde Park/.
A. Hyde Park is a good place for camping in fine weather.
B. Hyde Park is a good place in fine weather for camping.
C. Hyde Park is in fine weather a good place for camping.
D. Hyde Park is for camping a good place in fine weather.
02. used / tea / my / to /drink / parents / after / dinner/.
A. My parents used to drink dinner tea after.
B. My parents used to drink after dinner tea.
C. My parents used to dinner after drink tea.
D. My parents used to drink tea after dinner.
03. their / airport / to / do / will / they / go / meet / tomorrow / the / son/.
A. They will go to meet their son tomorrow to the airport
B. They will go to meet their son to the airport tomorrow
C. They will go tomorrow to the airport to meet their son.
D. They will go to the airport to meet their son tomorrow.
II. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that needs correcting to make the given sentence meaningfully and grammatically correct.
04. I want to try on the blue skirt over there. Can you showing me the changing room?
A. showing
B. Can
C. on
D. want
05. I went to the United States six months ago because mine cousin is out there.
A. went to
B. mine cousin
C. months ago
D. out

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 942 trường THPT Liễn Sơn bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản